Tam Thập Tam Thiên
Tam Thập Tam Thiên

Tam Thập Tam Thiên

Nhóm dịch: ...
3

1 lượt

... Lịch ra mắt 54 Lượt xem Đang tiến hành Trạng thái 18 Tổng chương hiện tại

Thể loại

Giới thiệu

Quanh ta tồn tại vô vàn thế giới mà chúng ta không nhận ra. không nhất thiết phải là một chiếc lá hay một hạt cát... Mỗi hành tinh là một thế giới nhỏ, mỗi dải ngân hà là một vùng trời nhỏ. Bằng cách tụ hợp hàng ngàn vùng trời tạo ra một thế giới trung ương, và kết hợp hàng ngàn thế giới trung ương lại tạo thành một thế giới lớn, bao gồm ba ngàn thế giới.

Thập Tam Thiên, một người bình thường sống trong cuộc sống yên bình ở Việt Nam, đột nhiên bị cuốn vào một âm mưu tinh vi và dẫn vào một thế giới mới hoàn toàn. Liệu chí tôn mệnh hồn là gì? Số phận có phải điều ta có thể kiểm soát không?

###

Công đoạn trên con đường Võ đạo:

- Ngoại công: bắt đầu từ việc luyện bì, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, luyện tạng, cho đến chân khí (luyện nội công).

- Nội công: bắt đầu từ chân khí, đả mạch, hậu thiên, tiên thiên.

Công đoạn trên con đường Tiên đạo:

- Bắt đầu từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, cho đến độ kiếp.

Ngoài ra, còn có các loại đạo khác như đan đạo, trận đạo, khí đạo, thần đạo, yêu đạo... và nhiều bậc đạo khác đa dạng trong câu chuyện.

Về vũ khí và pháp bảo được chia thành phàm khí, pháp khí, pháp bảo, linh bảo, hậu thiên linh bảo và tiên thiên linh bảo.

Về đan dược được chia thành phàm dược, đan dược cấp linh, đan dược cấp tiên, và đan dược cấp thần.

Về phù trú chia thành phàm, linh, tiên và thần.

Về trận pháp chia thành phàm, linh, tiên và thần.

Vũ khí, đan dược, phù trú, trận pháp ở mỗi cấp độ được chia thành hạ, trung, thượng, đỉnh và tuyệt.

Danh sách chương

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp